w

Ledig stilling

NSK er et tradisjonsrikt og framtidsrettet energiselskap med sterk lokal forankring. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter for deg som vil bo og arbeide i Nord-Salten. Våre betingelser er konkurransedyktige, og vi har gode personalordninger for alle ansatte. Nord-Salten Kraft AS har 54 ansatte og hovedkontor på Ulvsvåg i Hamarøy kommune. Selskapet driver nettvirksomhet i kommunene Hamarøy, Steigen, Tysfjord og Sørfold, kraftproduksjon på 5 kraftverk, utbygging og drift av bredbånd samt strømsalg til private/næringsliv. Nord-Salten Kraft AS har ca 6 500 kunder.

25.10.201609:24 Tone Jespersen

Vi har for tiden 2 ledige stillinger i Nord-Salten Kraft AS:

Avdelingsleder tilsyn og måling

Vi søker en person som er strukturert, selvstendig og effektiv. Du bør ha gode samarbeidsegenskaper, og ha interesse for fagområdet. Arbeidet medfører daglig kontakt med kunder, og du må være utadvendt og serviceorientert.

Stillingens ansvarsområder:

Avdelingsleder tilsyn og måling skal lede og løse de oppgaver som ligger til DLE og driften av NSKs målere. Det tilligger avdelingslederen et særlig ansvar å sørge for at arbeidet utføres på en fagmessig og effektiv måte, i tråd med gjeldende regelverk og interne retningslinjer. Stillingen inngår i nettvirksomhetens ledergruppe.

 • Faglig ansvarlig for tilsynsvirksomheten.
 • Planlegge, følge opp og utføre tilsynsoppgaver innen DLE.
 • Virksomhetstilsyn etter internkontrollprinsippet og forebyggende el-sikkerhetsarbeid.
 • Elsikkerhetsinformasjon.
 • Rapportering internt og til DSB.
 • Drift og montasje av målere.
 • Oppfølging av eksterne samarbeidspartnere innenfor målere.
 • Personalansvar.

 Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ingeniørhøgskole eller Teknisk fagskole innen elkraft/elektro i kombinasjon med relevant praksis og montørsertifikat gr.L. 
 • Godkjenning som installasjonsinspektør eller praksis som gjør at søker kan godkjennes innen kort tids opplæring.
 • Godkjenning som elektroinstallatør.
 • Førerkort for klasse B.
 • Relevante IT-kunnskaper.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Søker må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Spørsmål om stillingen kan rettes til nettsjef Stig Johansen, tel 414 23 989.

Søknad med CV og attester sendes til: Nord-Salten Kraft AS, Att: Stig Johansen, 8276 Ulvsvåg, senest 20. september 2017.

Nord-Salten Kraft AS søker

Energioperatør (Elektromaskinist)

Vi søker en person som er engasjert, med sterk faglig interesse og evne til å jobbe selvstendig. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, med vilje til fleksibilitet og innsats. Vi søker en person med aktiv holdning til og motivasjon for ivaretakelse av HMS, orden og ytre miljø. Du må like allsidig arbeid.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Delta i løpende, rutinemessig vedlikehold av kraftanlegg.
 • Inngå i arbeidsteam for effektiv og optimal drift av kraftanlegg.
 • Selvstendig ivaretagelse av arbeidsoppgaver fra vedlikeholdssystem (Isy Jobtech).
 • Dokumentere utførte arbeidsoppgaver i vedlikeholdssystem.
 • Kunne inngå i beredskapsvaktordning etter nærmere opplæring.
 • Delta i prosjekter.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innen elektro- eller mekaniske- fag, primært som energioperatør. Allsidig erfaring kan kompensere for kravet til fagbrev.
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av tekniske anlegg, fortrinnsvis fra kraftforsyning, men annen erfaring vil også bli vurdert.
 • Fortrolig med bruk av IKT.
 • Førerkort for klasse B.
 • Søker må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder produksjon Odd Erling Grimstad, tel 957 92 108.

Søknad med CV og attester sendes til: Nord-Salten Kraft AS, Att: Odd Erling Grimstad, 8276 Ulvsvåg senest 24. september 2017.

Vi tilbyr en spennende, utviklende og variert stilling i en solid og attraktiv bedrift. Vi har konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, velordnede arbeidsforhold og et trivelig arbeidsmiljø. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Bedriften har et solid fagmiljø med fokus på kompetanse og kvalitet. Vi tilbyr hjelp til å skaffe leilighet.

- - - - -

Hvis du er interessert i å undersøke jobbmulighetene i NSK må du gjerne ta kontakt med viseadministrerende direktør Tone Jespersen på e-post tone.jespersen$nordsaltenkraft.no, på mobil 93451905, eller komme innom vårt hovedkontor i Ulvsvåg.