w

Om NSK

Likningskurs per 31.12.2017 for aksjer i Nord-Salten Kraft AS

19.01.2018 09:01Våre aksjonærer mottar brev fra Skatteetaten med oversikt over likningsverdi av aksjene man eier. Likningsverdien av aksjene i NSK er per 31.12.2017 fastsatt til 73,3981 kroner per aksje.