Du er her: Kraft /
28. Januar 2014

Ligningsverdi 2013 aksjer i Nord-Salten Kraft

Våre aksjonærer mottar brev fra Skatteetaten med oversikt over ligningsverdi av aksjene man eier. Ligningsverdien av aksjene i NSK er per 31.12.2013 fastsatt til 144,9893 kroner per aksje.  

Ligningsverdi for kraftaksjer fastsettes basert på framtidige inntekter fra kraftproduksjonen. NSK har ingen påvirkning på reglene for beregning av ligningsverdi.

Vi gjør oppmerksom på at ligningsverdi ikke er det samme som reell markedsverdi av aksjene. Salgspris avtales mellom kjøper og selger i hvert enkelt tilfelle. Det siste halvåret har aksjene i NSK vært omsatt for priser i området 150 - 200 kroner per aksje.

Skatteetaten sender ut oversikter over den enkelte skattyters beholdning av aksjer. De aksjonærene som har registrert aksjene sine på VPS-konto får ferdig utfylt selvangivelse som inneholder alle nødvendige opplysninger. Den mottatte selvangivelsen inneholder da tall for utbytte og formuesverdi. Aksjonærer som har solgt aksjer får i tillegg skattepliktig gevinst ved aksjesalg. Aksjonærer som ikke har registrert NSK-aksjene sine på VPS-konto får ikke disse tallene med i den ferdig utfylte selvangivelsen, og må derfor legge tallene inn selv. Ligningsverdi skal da føres opp i selvangivelsen som formue under post 4.1.8.


Skrevet av: Tone Jespersen  •  Opprettet: 28.01.2014  •  Sist oppdatert: 28.01.2014

 

  

Nord-Salten Kraft AS // Adresse: 8276 Ulvsvåg //  // Telefon: 75 77 10 00 // RSS-feed

 

 

Interne lenker