Spotpris

Spotpris tar utgangspunkt i den gjeldende strømprisen på den nordiske kraftbørsen. Velger du Spotpris har du alltid en markedsriktig pris. Du betaler Nordpools månedlige spotpris for det område du bor i pluss et påslag. Nordpools månedlige spot finner du her. Du kan når som helst gå over til en annen avtaletype.

For bedriftskunder gjelder standardtilbudet kun for anlegg med et forventet årsforbruk opp til 100.000 kWh/år. Kunder med større forbruk bes ta kontakt med oss direkte for et spesialtilpasset produkt/pris, på telefon 75 77 10 30 eller kundeservice$nordsaltenkraft.no.

Kraftprisen inkluderer myndighetspålagte elsertifikater og faktureres etterskuddsvis etter faktisk forbruk pr. måned. Vi tar forbehold om at offentlige avgifter kan bli endret i løpet av avtaleperioden. Ønsker du papirfaktura tilkommer et papirfakturagebyr kr 39. Ved å ha eFaktura slipper du papirfakturagebyret.