Styret

Selskapsvedtektene slår fast at styret skal bestå av minimum seks og maksimum åtte medlemmer. Seks av medlemmene skal være aksjonærvalgte, mens inntil to av medlemmene skal velges av og blant selskapets ansatte. De fire eierkommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord (kommune under sletting) samt Salten Kraftsamband AS har inngått en aksjonæravtale hvor det er bestemt at hver av partene skal utpeke 1 styremedlem hver. I tillegg velges 1 styremedlem blant B-aksjonærene. Styret velges formelt av generalforsamlingen, som også velger styrets leder og nestleder.

Styresammensetningen er slik:

    Sten-Rune Brekke - styrets leder
    (varamedlem Stein Mørtsell)

    Evy Marita Røymo
- styrets nestleder
    (varamedlem Christina Falch Holmvaag)

    Liv Reffhaug - styremedlem
    (varamedlem Geir Anders Hætta Berg)    

    Jan-Folke Sandnes - styremedlem
    (varamedlem Asbjørn Bye)

    Lisbeth Korneliussen - styremedlem
    (varamedlem Svein Helge Nøstdal)    

    Jan-Erik Skogvold - styremedlem
    (varamedlem Truls Aasjord)

    Audun Kosmo – styremedlem
    (ansattevalgt)
    (varamedlem Thorbjørn Solhaug Olsen)

    Emil Risvik Buseth – styremedlem
    (ansattevalgt)
    (varamedlem Frode Tiltvik)

Frode Jenssen