Styret

Selskapsvedtektene slår fast at styret skal bestå av minimum seks og maksimum åtte medlemmer. Seks av medlemmene skal være aksjonærvalgte, mens inntil to av medlemmene skal velges av og blant selskapets ansatte. De fire eierkommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord samt Salten Kraftsamband AS har inngått en aksjonæravtale hvor det er bestemt at hver av partene skal utpeke 1 styremedlem hver. I tillegg velges 1 styremedlem blant B-aksjonærene. Styret velges formelt av generalforsamlingen, som også velger styrets leder og nestleder.

25.10.201609:12 Thor Erik Knutsen

Styresammensetningen er slik:

    Sten-Rune Brekke - styrets leder
    (varamedlem Stein Mørtsell)

    Evy Marita Røymo
- styrets nestleder
    (varamedlem Agnar Hansen)

    Liv Reffhaugstyremedlem
    (varamedlem Geir Anders Hætta Berg)    

    Jan-Folke Sandnes - styremedlem
    (varamedlem Asbjørn Bye)

    Lisbeth Korneliussen - styremedlem
    (varamedlem Jan-Erik Skogvold)    

    Beate Ráhka-Knutsen - styremedlem
    (har ikke varamedlem)

    Audun Kosmo – styremedlem
    (ansattevalgt)
    (varamedlem Skjalg Solhaug)

    Frode Tiltvik – styremedlem
    (ansattevalgt)
    (varamedlem Ronny Nilssen)

Frode Jenssen