Aksjer i NSK Holding

Vi er stolte over å være ”folkeaksje” i Nord-Salten, med over 4.500 aksjonærer med lokal tilknytning. Aksjene i Nord-Salten Kraft Holding AS er delt inn i 2 aksjeklasser, med A-aksjer og B-aksjer. 75% av aksjene er A-aksjer, og eies av de 4 eierkommunene og Salten Kraftsamband AS (SKS). De resterende 25% av aksjene i NSK er B-aksjer. Med unntak av forkjøpsretten har B-aksjonærene samme lov- og vedtektsfestede rettigheter som A-aksjonærene, herunder samme rett til aksjeutbytte.

Kjøp og salg av aksjer

Aksjene i Nord-Salten Kraft Holding AS kan kjøpes og selges, men med den begrensning at noen av aksjonærene har forkjøpsrett. Aksjetransaksjoner er også betinget av samtykke fra selskapets styre.

Dersom du ønsker å selge dine aksjer i NSK, må du først finne en interessert kjøper og avtale en pris for aksjene. Her finner du et forslag til kjøpekontrakt som kan benyttes ved salg av aksjer. Ferdig utfylt og signert kontrakt kan sendes per post til Nord-Salten Kraft Holding AS, Strandveien 2, 8276 Ulvsvåg, eller scannes og sendes pr. e-post til firmapost@nordsaltenkraft.no. Når vi har mottatt informasjon fra deg om salget vil vi sjekke om noen vil benytte seg av sin forkjøpsrett, og etterpå legge fram salget for godkjenning i styret. Denne prosessen vil normalt ta et par uker.

Eierne av A-aksjer har forkjøpsrett ved omsetning av aksjene. SKS har fortrinnsrett foran de øvrige A-aksjonærene inntil SKS’ eierandel utgjør 50% av det totale antall aksjer i NSK. Fortrinnsretten til SKS gjelder ikke ved overdragelse av aksjer mellom Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord kommune. Fristen for å utøve forkjøpsrett er to måneder, men normalt vil dette bli avklart på kortere tid.

SKS’ forkjøpsrett innebærer at SKS har rett til å kjøpe aksjene dersom en privat aksjonær (som eier B-aksjer) ønsker å selge sine aksjer. Dersom SKS ikke ønsker å utøve sin forkjøpsrett, kan en av kommunene gjøre det. Normalt vil prisen ved utøvelse av forkjøpsrett være den samme som er avtalt mellom opprinnelig selger og kjøper.

Det er viktig for selger å være klar over at en inngått avtale om salg av aksjene er bindende, også i forhold til forkjøpsrett. Dette betyr at dersom en av aksjonærene som har forkjøpsrett velger å bruke forkjøpsretten, har selger ikke anledning til å trekke seg fra avtalen om salg.
 
VPS-konto

Nord-Salten Kraft Holding AS er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) og har engasjert DNB til å være vår kontofører mot VPS. Registreringen i VPS betyr at alle aksjene og oversikt over eiere føres elektronisk. Aksjonærene vil få sine aksjer registrert elektronisk på en Verdipapirkonto (VPS-konto). Ved hver endring på denne kontoen, samt ved hvert årsskifte, vil aksjonærene motta en årsoppgave fra Verdipapirsentralen.

Dersom du ikke har oppgitt din VPS-konto til DNB kan dette meldes inn på dette skjemaet. Har du ikke en VPS-konto må en slik konto opprettes, ta kontakt med din bankforbindelse. Så snart du har fått tildelt et VPS-konto nummer, laster du ned skjemaet, fyller det ut, og sender dette til DNB.

For at fremtidig utbetaling av utbytte fra Nord-Salten Kraft Holding AS skal bli kreditert din bankkonto, må ditt bankkontonummer registreres på din VPS-konto. Oppgi derfor bankkonto ved opprettelse av VPS-kontoen.

Spørsmål og svar

Her kan du finne svar på de vanligste spørsmålene som vi har fått om aksjer i NSK.

Hvis du har andre spørsmål kan du ringe oss på telefon 75 77 10 00, eller sende oss en e-post på firmapost@nordsaltenkraft.no

Interesserte kjøpere

Navn: Roald Normann
E-post: Roald.normann@outlook.com
Telefon: 95707511
Lagt ut: 31.07.2023
Kommentar: Ønsker å kjøpe aksjer - ring eller send mail

Navn: Børge Eliseussen
E-post: boergee@gmail.com
Telefon: 97188753
Lagt ut: 02.12.2022
Kommentar: Ønsker å kjøpe aksjer - ring eller send e-post.

Navn: Lasse Sæther
E-post: furubua@gmail.com
Telefon: 48955506
Lagt ut: 03.11.2022
Kommentar: Ønsker å kjøpe aksjer.

Navn: John Are Dahlmo
E-post: johnare80@gmail.com
Telefon: 9847949
Lagt ut: 16.11.2021
Kommentar: Ønsker å kjøpe aksjer.

Navn: Magnus Enger Eide
E-post: magnuseeide@gmail.com
Telefon: 40019933
Lagt ut: Onsdag 01.06.2016
Kommentar: Interessert i og kjøpe aksjer, ring meg gjerne.

Navn: Håkon Lund
E-post: haa-lund@online.no
Telefon: 976 47886
Lagt ut: Onsdag 22.01.2014
Kommentar: Ønsker å kjøpe aksjer, send sms, e post eller ring

Navn: Kjell Nilsen
E-post: kh_nil@hotmail.com
Telefon: 91392304
Lagt ut: Tirsdag 09.01.2018
Kommentar: Ønsker å kjøpe aksjer - ring eller send epost

Navn: Kjetil Næss
E-post: kjetiln67@gmail.com
Telefon: 47646469
Lagt ut: Fredag 06.04.2018
Kommentar: Jeg ønsker å kjøpe aksjer i Nord-Salten Kraft AS

Navn: Ole Olsen
E-post: lud-olse@online.no
Telefon: 91552619
Lagt ut: Tirsdag 07.02.2017
Kommentar: Ønsker å kjøpe aksjer NSK. Send gjerne e-post eller SMS.

Navn: Jon Arne Skaret
E-post: enraj@msn.com
Telefon: 90174477
Lagt ut: Fredag 29.10.2021
Kommentar: Ønsker å kjøpe aksjer

Navn: Bjarne Trevland
E-post: bjarne@trevland.com
Telefon: 91622255
Lagt ut: Fredag 11.03.2016
Kommentar: Ønsker å kjøpe aksjer

Navn: Geir Vatne
E-post: gei-vat@online.no
Telefon: 48272910
Lagt ut: Mandag 05.03.2012
Kommentar: Ønsker å kjøpe aksjer - ring eller send epost.

Navn: Aina Willumsen
E-post: ainabkw@online.no
Telefon: 91331420
Lagt ut: Mandag 11.10.2018
Kommentar: Ønsker å kjøpe aksjer. Ta gjerne kontakt pr. tlf. Mail eller SMS går også bra.

 

Listen viser personer/selskaper som har registrert at de er interessert i å kjøpe aksjer i Nord-Salten Kraft Holding AS. Aksjonærer som ønsker å selge aksjer kan ta direkte kontakt med disse for å diskutere et mulig salg.

Selger og kjøper gjøres oppmerksom på at det eksisterer forkjøpsrett på aksjene i Nord-Salten Kraft Holding AS, samt at erverv av aksjer krever samtykke fra selskapets styre. Selger må også være klar over at det ikke er anledning til å trekke seg fra salget dersom noen utøver sin forkjøpsrett.

Det er ikke anledning til å annonsere aksjer for salg på denne siden.

Fyll ut skjema dersom du er interessert i å kjøpe aksjer i Nord-Salten Kraft Holding AS