Verdivurdering 2022

Thema Consulting Group har foretatt en verdivurdering av konsernet per desember 2022. Denne er basert på tidligere tilsvarende verdivurderinger, oppdatert med endringer i perioden.

Verdivurderingen estimerer verdien av totalkapitalen i selskapet til 1.684,3 millioner kroner og verdijustert egenkapital er estimert til 1.327,4 millioner kroner. Dette gir en verdi per aksje på 341 kroner. Se presentasjon her for detaljer knyttet til verdivurderingen.

Karoline O A Pettersen