Regnskapsrapporter

Her kan du finne årsrapporter for selskapene i konsernet Nord-Salten Kraft. Ta kontakt med oss på firmapost@nordsaltenkraft.no dersom du har spørsmål.

25.10.201613:53 Tone Jespersen

NSKs første regnskapsår som konsern er 2019. Konsernet består av Nord-Salten Kraft Holding AS med datterselskapene Nord-Salten Kraft AS og Nord-Salten Kraft Nett AS.

Nord-Salten Kraft AS ble omdannet til aksjeselskap fra 2010.

Årsrapportene for årene 2004-2009 er for NSKs forløper Nord-Salten Kraftlag A/L. Disse rapportene gir likevel god informasjon om selskapets utvikling og økonomiske resultater.

, click to open in lightbox