Aktsomhetsrapportering

Her finner du vår årlige redegjørelse som omhandler konsernets overholdelse av pliktene etter Åpenhetsloven.

Redegjørelsen er utarbeidet for samtlige selskap i konsernet under ett.

Rapport åpenhetsloven 2023 finner du her.