Drift- og feilmeldinger

19.06.1709:48 Glenn Johansen

Feilmeldinger i nettet meldes primært inn på telefon 75 77 16 07,
men kan også sendes inn som e-post til vakt$nordsaltenkraft.no

Her finner du vår beredskapsfolder "Hva gjør du ved langvarig strømbrudd".