Det lokale el-tilsyn (DLE)

DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet.
Virksomheten drives på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB).

DLE`s arbeidsoppgaver:

  • Kontroll av elektriske installasjoner og utstyr i private boliger/fritidsboliger.
    Elsikkerhetsinformasjon i skoler, lag og foreninger.
  • Kontroll med omsetning av elektrisk utstyr.
  • Revisjon og verifikasjon av virksomheter.
  • DLE er også pålagt å bistå politiet ved brannetterforskning.

Informasjon
Hva bør du som kunde passe på?

Tenk el-sikkerhet.

Tenk el-sikkerhet

Noe du lurer på? Ta kontakt på skjemaet nedenfor, send e-post til dle$nordsaltenkraft.no, eller ring 75 77 10 40.