Fastpris

Med fastpris er du garantert den samme prisen per kWh i den avtalte periode. Vi tilbyr fastprisavtaler for 1/2 år, 1 år, 2 år, 3 år og 5 år. Uansett markedsutvikling, vil du med en fastprisavtale alltid vite hvilken kraftpris du betaler. 

Fastprisavtale på strøm passer best for deg som:

  • Ønsker lav risiko og som vil vite hva du skal betale per kWh. på forhånd. 
  • Ikke ønsker, eller ikke har tid til å følge med på svingningene i kraftmarkedet.

Fastprisavtaler kan ikke sies opp eller endres i avtaleperioden. Ca. 4 uker før avtalen utløper, sender vi et tilbud om fornyelse av avtalen. Dersom tilbudet ikke blir benyttet eller annen avtale ikke blir inngått, vil du automatisk gå over til produktet  ”Månedspris” når avtalen utløper.

For bedriftskunder gjelder standardtilbudet kun for anlegg med et forventet årsforbruk opp til 100.000 kWh/år. Kunder med større forbruk bes ta kontakt med oss direkte for et spesialtilpasset produkt/pris, på telefon 75 77 10 30 eller kundeservice$nordsaltenkraft.no.

Kraftprisen inkluderer myndighetspålagte elsertifikater og faktureres etterskuddsvis etter faktisk forbruk pr. måned. Vi tar forbehold om at offentlige avgifter kan bli endret i løpet av avtaleperioden. Ønsker du papirfaktura tilkommer et papirfakturagebyr kr 39. Ved å ha eFaktura slipper du papirfakturagebyret.