Kraftproduksjon

Nord-Salten Kraft har en sterk lokal forankring i Nord-Salten, med lokal produksjon og kompetanse, og lokalt hovedkontor. Vi er stolte av å produsere fornybar energi, og å spille en viktig samfunnsrolle i regionen.