Gravemelding og kabelpåvisning

Alle som skal utføre gravearbeid må kontakte den kommunen hvor det skal graves, det er kommunen som utsteder gravetillatelse, etter samordning av de aktuelle institusjonene. Alle gravemeldinger skal innom Nord-Salten Kraft AS for kartlegging og underskriving om vi har installasjoner der gravingen skal foregå.

Hvis Nord-Salten Kraft AS skal påvise kabeltrase, vil det bli avtalt et tidspunkt for kabelpåvisning.

Første gangs påvisning i ordinær arbeidstid gjøres uten kostnader for kunden. Kabeltraseene blir merket med merkespray på bakken, og det er kundens ansvar å vedlikeholde oppmerkingen. Dersom kabeltraseer må merkes på nytt, kan kunden bli fakturert for andre påvisning. Ved påvisning av kabler utenfor ordinær arbeidstid vil kostnadene for påvisning bli fakturert kunden. Graveområdet må være nøyaktig merket på kartet slik at det er ingen tvil om hvor det skal graves.

Påvisning er gyldig i en måned.

Nord-Salten Kraft AS har ansvaret for strømførende kabel- og ledningsnett i Hamarøy, Steigen og deler av Sørfold og Tysfjord kommune. Nord-Salten Kraft AS vil gi den informasjonen som kunden trenger for å unngå farlige situasjoner, med hensyn til sikkerhet for kunden og våre kabler. Ved påvisning av kabler, brukes det måleutstyr som skal finne eventuelle kabler og merke nøyaktig hvor på bakken de ligger. I noen tilfeller, ved ulike tekniske forhold kan påvisningen være litt upresis, og det er derfor viktig å aldri ta noen sjanser. Normalt skal det være markeringsbånd og/eller overdekningsbord i bakken, som varsler at det ligger en strømførende kabel under, men dette er ikke alltid tilfelle. Uansvarlig graving kan føre til kabelbrudd, ekstra omkostninger og aller viktigst, fare for liv og helse.

Det skal derfor alltid brukes håndverktøy for selve avdekkingen av strømkabelen.   

Ta kontakt med Nord-Salten Kraft AS for mer informasjon og dersom du har spørsmål på firmapost$nordsaltenkraft.no.