Kundeservice kraftsalg

Vi hjelper deg med spørsmål vedrørende strømprodukter og tilhørende faktura, adresseforandring, melding av inn/utflytting, måleravlesing og så videre.

Åpningstid: kl 08.00 - 15.00

Telefon: 75 77 10 30

E-post: kundeservice@nordsaltenkraft.no

Du kan også benytte skjemaet ved siden.