Ledig stilling

Nord-Salten Kraft er et framtidsrettet energikonsern med sterk lokal forankring og lang fartstid. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter for deg som vil bo og arbeide i Nord-Salten.

25.10.201609:24 Tone Jespersen

Nord-Salten Kraft AS har 13 ansatte og hovedkontor på Ulvsvåg i Hamarøy kommune. Selskapet driver kraftproduksjon på 4 kraftverk og 2 småkraftverk, utbygging og drift av bredbånd samt strømsalg til private og næringsliv.

Nord-Salten Kraft har kontorfellesskap med Nord-Salten Kraft Holding og Kystnett. Konsernet har 54 ansatte. 

Nord-Salten Kraft AS søker nå 3 nye medarbeidere:

 • Vedlikeholds-/prosjektingeniør
 • Energioperatør (energimontør)
 • Renholder

Alle stillingene har søknadsfrist 25. mai 2021.

Vedlikeholds-/prosjektingeniør

Vår produksjonsavdeling søker en vedlikeholds-/prosjektingeniør i 100% fast stilling. Vi søker fortrinnsvis etter en maskiningeniør eller elektroingeniør utdannet ved høyskole eller teknisk fagskole, med erfaring fra energibransjen eller lignende bransjer. Nyutdannede oppfordres også å søke.

Ansvarsområder:

 • Sentral i arbeidet med våre drifts- og vedlikeholdsrutiner ved å videreføre arbeidet med vedlikeholdssystemet Jobtech.
 • Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) for våre dammer og vannveier, det er en fordel om søkeren har formalkompetansen for denne oppgaven. NSK har anlegg i klasse 2. Nødvendige kurs blir gitt som en del av opplæringen.
 • Miljøansvarlig for kraftstasjoner med reguleringsanlegg.
 • Arbeid med prosjekter innenfor kraftproduksjonen.
 • I forbindelse med fremtidig naturlig avgang kan stillingen omfatte funksjonen maskinmester.

Vi søker en grundig og positiv person med gode samarbeidsevner, som kan tilføre avdelingen ny kompetanse og nye ideer. Førerkort kl. B er nødvendig.

Energioperatør (Energimontør)

Vår produksjonsavdeling søker en energioperatør i 100% fast stilling. Vi søker en person som er engasjert, med sterk faglig interesse og evne til å jobbe selvstendig. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, med vilje til fleksibilitet og innsats. Vi søker en person med aktiv holdning til og motivasjon for ivaretakelse av HMS, orden og ytre miljø. Du må like allsidig arbeid.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Delta i løpende, rutinemessig vedlikehold av kraftanlegg.
 • Inngå i arbeidsteam for effektiv og optimal drift av kraftanlegg.
 • Selvstendig ivaretagelse av arbeidsoppgaver fra vedlikeholdssystem (Jobtech).
 • Dokumentere utførte arbeidsoppgaver i vedlikeholdssystem.
 • Kunne inngå i beredskapsvaktordning etter nærmere opplæring.
 • Delta i prosjekter.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innen elektro- og/eller mekaniske- fag, primært som energioperatør eller energimontør.
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av tekniske anlegg, fortrinnsvis fra kraftforsyning, men annen relevant erfaring vil også bli vurdert.
 • Erfaring eller interesse for mekanikk og hydrolikk er en fordel.
 • Personer med relevant grunnutdanning og interesse for å ta fagbrev innen faget kan også vurderes.
 • Fortrolig med bruk av IKT.
 • Førerkort klasse B er nødvendig for stillingen, fordel med klasse S og T
 • Søker må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Renholder

Vår produksjonsavdeling søker en renholder i 50% fast stilling. Vi søker en person som er engasjert, og har evne til å jobbe selvstendig. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, med vilje til fleksibilitet og innsats. Vi søker en person med aktiv holdning til og motivasjon for ivaretakelse av HMS, orden og ytre miljø.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Løpende, rutinemessig renhold av kraftanlegg.
 • Selvstendig ivaretagelse av arbeidsoppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innen renhold.
 • Relevant erfaring fra renhold av tekniske anlegg og kontorbygg.
 • Førerkort klasse B er nødvendig for stillingen, fordel med klasse S og T.
 • Søker må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr spennende og variert arbeid i en solid og attraktiv bedrift. Konsernet har et solid fagmiljø med fokus på kompetanse og kvalitet. Vi har konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, velordnede arbeidsforhold og gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi har et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær, og driver i tidsriktige lokaler. Vi tilbyr hjelp til å skaffe bolig.

Spørsmål om stillingene kan rettes til avdelingsleder produksjon Odd Erling Grimstad, tel 957 92 108.

Søknad med CV og attester sendes til OddErling.Grimstad@nordsaltenkraft.no eller per brevpost til Nord-Salten Kraft AS, Att: Odd Erling Grimstad, Strandveien 2, 8276 Ulvsvåg

Hvis du er interessert i å undersøke jobbmulighetene må du gjerne ta kontakt med viseadministrerende direktør Tone Jespersen på e-post tone.jespersen@nordsaltenkraft.no, på mobil 93451905, eller komme innom vårt hovedkontor i Ulvsvåg.

, click to open in lightbox