Ledig stilling

Nord-Salten Kraft er et framtidsrettet energikonsern med sterk lokal forankring og lang fartstid. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter for deg som vil bo og arbeide i Nord-Salten.

Konsernet har 55 ansatte og hovedkontor på Ulvsvåg i Hamarøy kommune hvor Nord-Salten Kraft Holding og datterselskapene Nord-Salten Kraft og Kystnett har kontorfellesskap. Konsernets virksomhet er utbygging og drift av strømnett, kraftproduksjon på 4 kraftverk og 2 småkraftverk, utbygging og drift av bredbånd samt strømsalg til private og næringsliv. Vi har et godt arbeidsmiljø og driver i tidsriktige lokaler.   

Vi har nå ledig følgende stillinger i konsernet:

Vi tilbyr spennende og variert arbeid i et solid og attraktivt konsern. Konsernet har et solid fagmiljø med fokus på kompetanse og kvalitet. Vi har konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, velordnede arbeidsforhold og et hektisk men trivelig arbeidsmiljø. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi har et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær, og driver i tidsriktige lokaler. Vi tilbyr hjelp til å skaffe bolig. 

Nord-Salten Kraft Holding AS søker

IKT-medarbeider

Vi ønsker deg som er engasjert, med sterk faglig interesse og evne til å jobbe selvstendig. Du må trives med stor variasjon på arbeidsoppgavene. Du må være serviceinnstilt og fleksibel, og ha gode kommunikasjonsevner.  

 • Drift av konsernets IKT-miljø
 • Brukerveiledning og support
 • Innkjøp av hardware og software
 • Feilanalyse og feilretting
 • Delta i IKT-prosjekter

Ønsket bakgrunn/kvalifikasjoner:

 • Utdanning innenfor IKT
 • Solid interesse og erfaring innenfor IKT-feltet
 • God kompetanse på blant annet Windows Server, Active Directory, Cisco IOS, Microsoft 365 og Azure-tjenester, VMware og backupløsninger.
 • Forståelse av datanettverk og sikkerhet.
 • Gjerne kunnskaper om programmering eller scripting

Søknadsfrist 26. juni 2022. Spørsmål om stillingen kan rettes til viseadm dir Tone Jespersen, tel 93451905, epost tone.jespersen@nordsaltenkraft.no. Søknad med CV og attester sendes til tone.jespersen@nordsaltenkraft.no

Nord-Salten Kraft Holding AS søker

IKT-ansvarlig

Vi søker en grundig og positiv person med gode samarbeidsevner, som kan tilføre konsernet ny kompetanse og nye ideer. Vi ønsker deg som er engasjert, med sterk faglig interesse og evne til å jobbe selvstendig. Du må ha gode kommunikasjonsevner, vilje til fleksibilitet og trives med stor variasjon på arbeidsoppgavene.

IKT-ansvarlig skal løse de oppgaver som ligger til driften av konsernets IKT-systemer. Det tilligger IKT-ansvarlig et særlig ansvar å sørge for at arbeidet utføres på en fagmessig og effektiv måte, i tråd med gjeldende regelverk og interne retningslinjer.

 • IKT sikkerhet
 • Lede, planlegge og delta i IKT-prosjekter
 • Ansvar for - og videreutvikling av - konsernets IKT-miljø
 • Bidra i utviklingen av IKT-strategi for selskapet
 • Følge opp avtaler og eksterne leverandører innenfor IKT-området

Ønsket bakgrunn/kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innenfor IKT
 • Solid interesse og erfaring innenfor IKT-feltet
 • Forståelse av datanettverk og sikkerhet.

Søknadsfrist 26. juni 2022. Spørsmål om stillingen kan rettes til viseadm dir Tone Jespersen, tel 93451905, epost tone.jespersen@nordsaltenkraft.no. Søknad med CV og attester sendes til tone.jespersen@nordsaltenkraft.no

Nord-Salten Kraft AS søker

Energioperatør (Energimontør)

Vår produksjonsavdeling søker en person som er engasjert, med sterk faglig interesse og evne til å jobbe selvstendig. Du må ha gode samarbeidsevner, med vilje til fleksibilitet og innsats. Vi søker en person med aktiv holdning til og motivasjon for ivaretakelse av HMS, orden og ytre miljø. Du må like allsidig arbeid.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Delta i løpende, rutinemessig vedlikehold av kraftanlegg.
 • Inngå i arbeidsteam for effektiv og optimal drift av kraftanlegg.
 • Selvstendig ivaretagelse av arbeidsoppgaver fra vedlikeholdssystem (Jobtech).
 • Dokumentere utførte arbeidsoppgaver i vedlikeholdssystem.
 • Inngå i beredskapsvaktordning etter nærmere opplæring.
 • Delta i prosjekter.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innen elektrofag, primært som energioperatør eller energimontør.
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av tekniske anlegg, fortrinnsvis fra kraftforsyning, men annen relevant erfaring vil også bli vurdert.
 • Erfaring eller interesse for mekanikk og hydrolikk er en fordel.
 • Personer med relevant grunnutdanning og interesse for å ta fagbrev innen faget kan også vurderes.
 • Fortrolig med bruk av IKT.
 • Førerkort klasse B er nødvendig for stillingen, fordel med klasse S og T
 • Søker må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Odd Erling Grimstad, tel 957 92 108. Send din søknad med CV og attester snarest til OddErling.Grimstad@nordsaltenkraft.no


 

Åpne søknader

Hvis du er interessert i å undersøke jobbmuligheter må du gjerne ta kontakt med viseadministrerende direktør Tone Jespersen på e-post tone.jespersen@nordsaltenkraft.no, på mobil 93451905, eller komme innom vårt hovedkontor i Ulvsvåg.