Måleravlesning

1. juni 2015 var det slutt på måleravlesningskortet.

Fra 1. juni 2015 må kunder som ikke har fungerende fjernavlest måler registrere måleravlesning via telefon, e-post, internett eller SMS. De fleste berørte kunder leverer allerede avlesningen elektronisk fordi dette er raskt og enkelt, og sparer miljøet.

For fast bopel (ikke hytte/fritidsbolig) med årlig strømforbruk høyere enn 8.000 kWh skal det foretas avlesning hver måned og ved årsskifte.

For hytte/fritidsbolig og fast bopel med forbruk lavere enn 8.000 kWh er kravet en årlig avlesning i kalenderåret (altså ikke nødvendigvis ved årsskiftet). Send gjerne inn måleravlesning når du er på hytta/fritidsboligen, uavhengig av hvilken dato det er.

Du som kunde kan levere måleravlesing på en av følgende måter:

Telefon og e-post
Ønsker du å levere din avlesning per telefon kan du ringe Kundeservice Nett på tlf. 75 77 10 40 (kl 0800–1500). Avlesningen kan også sendes via e-post til kundeservice@nett.nordsaltenkraft.no. Oppgi målernummer og målerstand (målernummer finner du på en faktura fra oss).

Internett / Min side
Min side kan du registrere avlesning og samtidig få bedre kontroll over ditt strømforbruk. Her får du også en god oversikt over ditt kundeforhold og kan gjøre en rekke tilpasninger når det måtte passe deg. For å logge inn på Min side trenger du ditt kundenummer og målernummer (dette finner du på en faktura fra oss).

SMS-tjeneste
Ønsker du å levere din avlesning via SMS må du registrere det mobilnummeret du ønsker å bruke. Registrer nummeret ved å sende: NSKM START <kundenummer> <målernummer> til 26166 (f.eks: NSKM START 12345 012345). Du vil da motta en SMS fra 26166 som bekrefter at du nå kan registrere avlesning fra denne telefonen.

Før neste avlesning vil du få en påminnelse om måleravlesning på SMS. For å registrere avlesning sender du en SMS til 26166 med følgende innhold: NSKM <målernummer> <målerstand>. Husk å taste alle tallene som står på måleren for målerstand, også foranstilte nuller. Ta ikke med tall etter komma eller i rød rute på måleren.

Tjenesten kan avsluttes hvis du ikke ønsker å levere måleravlesning via SMS lengre, ved å sende følgende melding til tlf 26166: NSKM STOPP <kundenummer> <målernummer>.

Tjenesten kan også startes eller stoppes ved å bruke skjema under: