Månedspris

Enkelt og oversiktlig; Kraftprisen settes for én måned av gangen og publiseres på vår hjemmeside. Produktet har ingen binding. 

Månedspris passer best for deg som ønsker:

  • Forutsigbarhet, men samtidig følge markedet
  • Fast pris hver måned
  • Pris settes på forhånd, så du vet hva neste månedspris blir før måneden starter


MÅNEDSPRIS MED VINTERGARANTI

Ønsker du ekstra trygghet rundt strømprisen i vinter kan du velge å kjøpe Månedspris med vintergaranti. Vintergarantien sikrer deg at kraftprisen ikke overskrider en garantert makspris i vinterhalvåret. Med vintergaranti får du ikke noen plutselige prishopp og overraskelser på strømregningen.

Du betaler kun et engangsbeløp for å sikre deg at månedsprisen ikke overstiger en garantert makspris i perioden 1. oktober - 31. mars. Trygt og enkelt.

For bedriftskunder gjelder standardtilbudet kun for anlegg med et forventet årsforbruk opp til 100.000 kWh/år. Kunder med større forbruk bes ta kontakt med oss direkte for et spesialtilpasset produkt/pris, på telefon 75 77 10 30 eller kundeservice$nordsaltenkraft.no.

Kraftprisen inkluderer myndighetspålagte elsertifikater og faktureres etterskuddsvis etter faktisk forbruk pr. måned. Vi tar forbehold om at offentlige avgifter kan bli endret i løpet av avtaleperioden. Ønsker du papirfaktura tilkommer et papirfakturagebyr kr 39. Ved å ha eFaktura slipper du papirfakturagebyret.