Min side

10.11.201609:04 Thor Erik Knutsen

Her kan du logge inn på din side på vår kundeweb:

Min side

"Min side" er din kundeprofil hos Nord-Salten Kraft AS.

På Minside kan du blant annet

  • få en leveranseoversikt
  • få en status på avlesning av målerstand
  • gjøre en måleravlesning
  • se statistikk og diagram over din husholdnings strømforbruk
  • endre kundeprofil
  • registrere deg for prisvarsling via SMS og e-post
  • foreta ei prøveavregning på kostnader i forhold til forbruk
  • få ei fakturaforklaring
  • få en oversikt over din fakturaer
  • bestille efaktura

Vi anbefaler våre kunder å tegne eFaktura-avtale da dette er den mest fleksible, billigste og mest miljøvennlige løsningene å betale strømregningen på.

Bestilling av eFaktura gjøres enklest på "Min side" på nordsaltekraft.no.
Ta kontakt med kundeservice på tlf. 75 77 10 30, dersom du mangler kundenummer og målernummer for å logge inn.
Vi har lagt ut en veiledning til hvordan dette enkelt kan gjøres.