Nettleie

Nettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd). Nettleien går til å bygge ut og vedlikeholde nettet på en effektiv og sikker måte.

Det er myndighetene, gjennom Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), som setter rammene for hvor mye nettselskapene kan ta i nettleie. Nettleien i Norge varierer fra landsdel til landsdel, avhengig av befolkning og geografi. Det koster nesten det samme å drive strømnettet uansett om det går mye eller lite strøm gjennom ledningene. I praksis betyr det normalt at nettleien per kunde er lavest i tett befolkede områder og høyere i strøk med spredt bebyggelse. De viktigste årsakene til høy nettleie er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forhold som påfører nettselskapene høye kostnader til investeringer og vedlikehold av nettet.

Alle som er tilknyttet Nord-Salten Kraft AS sitt nett må betale nettleie, uavhengig av hvilken kraftleverandør du har.