Søknadsfrist for sponsing

28. April 2017
Nord-Salten Kraft AS sponser en rekke ulike tiltak i Nord-Salten hvert år. Vi deler ut sponsormidler 3 ganger årlig, neste søknadsfrist er 20. Mai.

20.06.201711:33 Glenn Johansen

NSK ønsker å føre en del av selskapets inntekter tilbake til samfunnet gjennom sponsing av lokale aktiviteter. Vi ønsker å bidra til en positiv utvikling i Nord-Salten, og fokuserer særlig på tiltak som gir trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og tiltak som inspirerer unge til å bosette seg og bidra til utvikling og vekst i regionen.

Ett av prosjektene vi støttet i 2016 var deltakelse på teknologiturneringen First Lego League for laget MacGyver fra Steigen, og deretter lagets deltakelse i verdensfinalen i USA. Eksempler på andre som har blitt sponset av NSK siste året er Drag aktivitetsmarked, turbrosjyre fra Nord-Salten Turlag, innkjøp av alpinutstyr til Sagfjord IL, fotballskole for barn/ungdom i Steigen, Oppeid skateklubb, GodNok-festivalen i Steigen, motbakkeløpet «Skarbotn Opp», NPC Musikkorps, Eventyrvandring på Strøksnes, Skutvikdagan, Hamarøy Røde Kors og Troilltampen. Og mange flere.

I henhold til selskapets sponsorpolicy skal følgende kategorier prioriteres:

  • Idrett – fokus på breddeidrett.
  • Kultur – både lokale arrangører og arrangementer med basis i nærmiljøet, og profesjonelle arrangementer i Nord-Salten.
  • Utdanning – tiltak som bidrar til interesse for tekniske fag, og som kan bidra til rekruttering av fagpersoner til energibransjen i fremtiden.
  • Ideelle organisasjoner – fokus på miljø og bærekraftig friluftsliv for barn og unge.

Hvis du har et lokalt initiativ som er i samsvar med våre prioriteringer og målsettinger, kan du sende en begrunnet søknad til Nord-Salten Kraft AS, 8276 Ulvsvåg eller på firmapost$nordsaltenkraft.no innen 20. Mai. I søknaden må du også fortelle konkret hvordan du mener sponsingen skal bidra til en positiv profilering av NSK.

, click to open in lightbox