Brukbart resultat tross lav kraftproduksjon

03.Februar 2017
Det foreløpige regnskapet for Nord-Salten Kraft viser at selskapet i 2016 oppnådde et driftsresultat (ebit) på 44,8 mill. kroner. Driftsmarginen ble 27,8%.

22.06.201711:44 Glenn Johansen

Resultat etter skatt ble 21,4 mill. Nedgangen på 11,1 mill. kroner fra året før skyldes i hovedsak endring i pensjonskostnadene. Det har vært god drift i alle forretningsområdene. En liten økning i kraftpriser har ikke kompensert for fallet i kraft-produksjonen, mens inntekten fra nettvirksomheten har økt betydelig, slik at driftsinntektene samlet er på linje med 2015. Styret foreslår et utbytte på 4 kroner per aksje.
Nord-Salten Kraft hadde et driftsresultat før avskrivinger (ebit) i 2. halvår 2016 på 18,7 mill. kroner, en nedgang på 19,8 mill. fra 2. halvår i 2015. Endringen i resultatet skyldes i det vesentlige virkningen av at endringer i selskapets pensjonsforpliktelser føres over resultatet ved årets slutt. I 2015 var pensjonskostnadene bokført med et negativt beløp på 11,5 mill. kroner i andre halvår.
Årsresultatet viser at det kontinuerlige arbeidet med driftsforbedringer og kostnadsfokus i hele organisasjonen gir resultater, sier administrerende direktør i Nord-Salten Kraft, Stein Valle.

Foreløpig regnskap finner du her.

, click to open in lightbox