Innføring av Elhub

I perioden fra 1.februar og frem til lansering av Elhub den 18. februar vil det kunne være lenger behandlingstid enn normalt på kundeservice.

Elhub er kraftmarkedets nye løsning for utveksling av informasjon mellom nettselskap og kraftleverandører. Denne løsningen er pålagt for alle nettselskap og kraftleverandører i Norge og skal innføres 18.02.2019. I den forbindelse vil det foregå en rekke oppstartsaktiviteter, og det må derfor dessverre forventes lenger behandlingstid enn normalt hos vår kundeservice i februar.

I perioden fra 1.februar og frem til lansering av Elhub den 18. februar vil det være noen begrensninger for deg som kunde:

  • Du kan ikke foreta leverandørskifte i denne perioden. Du og din kraftleverandør kan fortsatt foreta eventuelle forberedende aktiviteter, som f.eks. å gjøre en måleravlesning, men selve leverandørskiftet vil først kunne skje etter 18.02.19.
  • Ved bytte av strømabonnement i denne perioden vil du som kunde få levert strøm og få registrert bytte av strømabonnement på riktig dato, men du vil ikke få endelig bekreftelse på bytte før etter 18.02.2019. 

Vi beklager de ulemper dette kan medføre, og ber om forståelse for eventuelle forsinkelser i kundedialogen inntil Elhub er på plass.

Her kan du finne mer info om Elhub