Verdivurdering

Nord-Salten Kraft AS har som en del av pågående prosess med konsernetablering utarbeidet en oppdatert verdivurdering av selskapet per 30.06.2019.

Det er selskapet Thema Consulting Group som har utført verdivurderingen, og den er basert på tilsvarende verdivurdering av selskapet per 01.01.2019 og oppdatert med endringer i perioden.

Verdivurderingen estimerer verdien av totalkapitalen i selskapet til 1026 millioner kroner og verdijustert egenkapital er estimert til 767 millioner kroner. Dette gir en verdi per aksje på 197 kroner. Se presentasjon her for detaljer knyttet til verdivurderingen.