I forbindelse med omdanning til konsern innkaller styret til ekstraordinær generalforsamling 29. august. Innkalling med sakspapirer sendes i posten i disse dager, og er allerede gått ut elektronisk til de som har godkjent dette på sin VPS-konto.

Bakgrunn for konserndanning er nye regler vedtatt av Stortinget i 2016 som innebærer at nettvirksomheten som i dag er i Nord-Salten Kraft AS må skilles ut i et eget selskap.

Det etableres to nye selskaper, Nord-Salten Kraft Holding AS (morselskap) og Nord-Salten Kraft Nett AS. Nord-Salten Kraft Holding AS vil eie både dagens Nord-Salten Kraft AS og det nye Nord-Salten Kraft Nett AS.

Nettvirksomheten med tilhørende eiendeler, rettigheter og forpliktelser utfisjoneres fra Nord-Salten Kraft AS til Nord-Salten Kraft Nett AS, mens kraftproduksjon og øvrig virksomhet blir værende i Nord-Salten Kraft AS.

Aksjonærene vil etter omdanning eie aksjer i Nord-Salten Kraft Holding AS i stedet for i Nord-Salten Kraft AS. Ombyttingen av aksjer vil skje automatisk, og det er intet den enkelte aksjonær behøver å foreta seg. For den enkelte aksjonær vil ikke ombytting av aksjer innebære noen reell endring.

Du finner innkalling med alle vedlegg her.