Sjøørreten får bedre vilkår i ytre Hamarøy

Hamarøy Sjøørretforeningen takker NSK for sponsing av utstyrskjøp til kultivering av gytebekker og elver i ytre Hamarøy. Gjennom lokal sponsing lot prosjektet seg gjennomføre.

Hamarøy Sjøørretforening er en nyetablert forening som ønsker å gjøre en innsats gjennom frivillig arbeid med kultivering av bekker og opplysningsarbeid, for å på sikt få opp den lokale bestanden av sjøørret. Sjøørret er en attraktiv matfisk med egenskaper som gjør at den kan fiskes på gjennom hele året. Dette er noe både hobbyfiskere, sportsfiskere og familier kan nyte glede av, og en god sjøørretbestand vil være med på å gjøre Hamarøy enda mer attraktivt både for de som bor her og besøkende.

Foreningen har startet et kultiveringsprosjekt for å rydde i og langs de fem viktigste gytebekkene i ytre Hamarøy. Disse bekkene er viktige for produksjon av sjøørret og det er derfor viktig for bestanden at dette blir tatt tak i før bekkene gror helt igjen og bestanden forsvinner. Arbeidsgruppa består av ni personer, og feltarbeidet startet våren 2019.