Overføring av aksjer

Våre B-aksjonærer fikk overført sine aksjer i Nord-Salten Kraft AS til Nord-Salten Kraft Holding AS i VPS den 30.12.2019. Dette som et ledd i omorganisering av NSK til konsernstruktur.

Transaksjonene for omorganisering ble  gjennomført 30.12.19  i VPS.

 «Minoritetsaksjonærene» i B aksjen (ca 4.500 aksjonærer) har fått slettet sine gamle B aksjer i Nord-Salten Kraft AS og fått tildelt nye B-aksjer i Nord-Salten Kraft Holding AS i samme antall og med samme inngangsverdi.

Alle aksjonærer har fått en endringsmelding som viser endringen, se vedlagte bilde. I og med at det er gjort på samme dato så viser endringsmeldingen både inn og ut. 

Aksjonærer som har spørsmål er velkommen til å ta kontakt med NSK eller VPS.   

ISIN for Nord-Salten Kraft Holding AS B = NO0010863186