Flom i vassdragene

Store nedbørsmengder medfører at det nå er overløp i de fleste regulerte vassdrag

Det er høye vannstander i vann og elver. For egen sikkerhet, vis ekstra varsomhet ved ferdsel på og ved: Rotvatn, Strindvatn, Sandnesvatn, Fjerdevatn, Rekvatn, Slunkajávrre, Gåjgijávrre og Forsanvatn.

Overløp i reguleringsmagasinene kan medføre flom også i elver som vanligvis er tørrlagte og vassdragene nedstrøms. Dette gjelder spesielt: Gåjgijåhkå ned mot Musken, Slunkájåhkå og Falkelva ned i Sagvatnan, samt Forselva ned til Forsan.