Endring av selvangivelsen for 2019 – ny formuesverdi av aksjen i Nord-Salten Kraft Holding AS.

Alle aksjonærene i Nord-Salten Kraft Holding AS (NSKH) skal ha mottatt varsel fra Skatteetaten om avvik mellom innsendt skattemelding og nye opplysninger Skatteetaten har mottatt fra selskapet.

Alle aksjonærene i Nord-Salten Kraft Holding AS (NSKH) skal ha mottatt varsel fra Skatteetaten om avvik mellom innsendt skattemelding og nye opplysninger Skatteetaten har mottatt fra selskapet. Grunnen er at det har vært en endring i skatteloven, ref. § 4 – 13 andre ledd, slik at verdsettelsestidspunktet skal være 1. januar i skattefastsettelsesåret når selskapet er stiftet i løpet av inntektsåret. På denne bakgrunn skal aksjonærene bruke samme verdi for inntektsåret 2019 og 2020.

Den nye formuesverdien av aksjene fremkom først ved ferdigstillelse av selvangivelsen til NSKH, og det er dette Skatteetaten refererer til som «Nye opplysninger».

Den riktige ligningsverdien av aksjen i NSKH, som skal benyttes i selvangivelsen for 2019, er 150,63 kroner. Multiplisert med antall aksjer gir dette den ligningsmessige formuesverdien for hver enkel aksjonær i selskapet, i tråd med det som kommer frem i det nye varselet fra Skatteetaten.

Det er tidligere innrapportert en for høy ligningsverdi på aksjene. De som har en ligningsmessig nettoformue som er større enn fribeløpet risikerer derfor å bli ilignet for mye i formuesskatt for inntektsåret 2019.

Vi anmoder derfor alle om å endre selvangivelsen for 2019 i tråd med de nye oppgavene fra skatteetaten. Nedenfor har vi laget en mal som vi håper kan være til hjelp ved endring av selvangivelsen.

Ulvsvåg 15.09.2020

Nord-Salten Kraft Holding AS

Stein Valle
Adm. direktør

Fremgangsmåte for ending av skattemessig formuesverdi av aksjer i skattemeldingen:

 1. Klikk på «Alle skjema» i åpningsbildet på Altinn.

 2. Tast inn «Skattemelding 2019» i feltet «Søk etter innhold» og klikk på «lupen».

 3. For privatpersoner:
  Bla ned til linken «Skattemelding for formue- og inntektsskatt- lønnstakere og pensjonister mv. RF-1030», og klikk på denne.

  For personlig næringsdrivende:
  Bla ned til linken «Skattemelding for formue- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende mv. RF-1030», og klikk på denne.

 4. Klikk på «Start tjeneste»

 5. Du skal nå ha fått opp bildet for skattemeldingen

 6. Klikk i feltet «Gjøre endringer eller tilføyelser på levert skattemelding»

 7. Du får så opp en advarsel om at du tidligere har levert skattemeldingen som du bekrefter med klikk på OK.

 8. Velg post 3.1/4.1/4.5

 9. Velg deretter «endre» i post 3.1.5/4.1.8.

 10. Legg deretter inn det tallene fra den nye aksjeoppgaven du har mottatt fra skatteetaten i feltet for «Brutto formue (fra RF-1088) og trykk «OK».

 11. Klikk på lagre og send deretter inn skattemeldingen på vanlig måte.