Generalforsamling

Den 10. juni avholdes ordinær generalforsamling i Nord-Salten Kraft Holding AS.

04.11.202006:45 Tone Jespersen

Innkalling sendes per post til våre aksjonærer, og digitalt til de som har godtatt dette. Den finnes også tilgjengelig på våre websider her.

Selskapets aksjonærer har rett til å delta på generalforsamlingen, men det er ingen møteplikt. Man kan alternativt møte ved fullmektig, men aksjonærene har ingen plikt til å tildele fullmakt.

Av smittevernhensyn må alle som skal delta på generalforsamlingen melde seg på 1 uke før. Aksjonærer som har til hensikt å stemme i tråd med styrets innstilling anmodes til å ikke delta på møtet. Det anbefales i stedet at disse avgir fullmakt til styrets leder. 

, click to open in lightbox