Generalforsamling

Den 20. juni avholdes generalforsamling i Nord-Salten Kraft Holding AS.

Innkalling sendes per post til våre aksjonærer, og digitalt til de som har godtatt dette. Den finnes også tilgjengelig på våre websider her.

Selskapets aksjonærer har rett til å delta på generalforsamlingen, men det er ingen møteplikt. Man kan alternativt møte ved fullmektig, men aksjonærene har ingen plikt til å tildele fullmakt.