75års-jubileum

I dag er det 75 år siden Nord-Salten Kraftlag ble stiftet med et mål om å skaffe distriktene i Nordre Salten elektrisk energi.

Mye har skjedd siden da, og vi ønsker å takke alle nåværende og tidligere kunder, samarbeidspartnere og leverandører, som har gitt oss tillit. Samt alle som er og har vært ansatt, og bidratt med å bygge selskapet.

Under kan dere se bilder fra og lese om flere milepæler som har blitt oppnådd de siste 75 årene.

1946 12. august 1946 tas det interkommunale samarbeidet opp etter krigen og Nord-Salten Kraftlag etableres. Kommuner og befolkning inviteres til andelstegning.
1953 Første byggetrinn på Rekvatn kraftstasjon er ferdig. 
19. desember ble linjene til Rekvatn – Vassmo – Skjelvareid – Engeløya, samt Vassmo – Korsnes spenningssatt
1954 Linjer til Drag, Nordfold og Leiranger kobles til. 
600 abonnementer er tilknyttet
1955 Sørfoldlinja bygges
1957 Tranøylinja ferdigstilles. Kalvik- og Buvåg-linja bygges.
1958 Linjer bygges til Finnøy, Tysnes og Brunes
1960 Linjer bygges til Holkestad, Hopen, Måløy og Kobbvatn. Nordland Portland Cementfabrikk i Kjøpsvik vedtar å kjøpe kraft fra Nord-Salten Kraftlag
1961 Linjer bygges til Nordheim, Bjørsvik og Rørstad
1962 Andre byggetrinn på Rekvatn kraftstasjon er ferdig
1963 Strømmen fra NSK kobles inn i Kjøpsvik. Flere linjer bygges ut til Alpøy, Røssøy, Lauvøy, Kalvik, Rørvik og Kjær.
1964 Tallet på abonnementer er steget til 3000.
1965 Linjene til Brennsund, Tannøy, Finnvik og Tuva står ferdig
1966 Stavneslinja bygges
1969 Tredje Byggetrinn på Rekvatn kraftstasjon ferdigstilles og kraftverket har nå en samlet ytelse på 27,1 MVA.
1971 Linja til Musken, Nersletta og Skarvik ferdigstilles
1979 Sagfossen kraftverk ble satt i drift med installert ytelse på 14 MVA
1980 Nord-Salten blir tilkoblet sentralnettet for første gang via 132 kV linje Kjøpsvik - Ballangen
1983 Slunkajavrre kraftverk ble satt i drift med installert ytelse på 14 MVA
2010 Nord-Salten Kraftlag blir omdannet til Nord-Salten Kraft AS
2012 Første kunde ble koblet på fiberbredbånd desember 2012 i samarbeid med Trollfjord Bredbånd
2013 Forsanvatn kraftverk ble satt i drift med installert ytelse på 10,7 MVA. Forsanvatn minikraftverk ble satt i drift med installert ytelse på 1,2 MVA.
2019 Nettvirksomheten ble skilt ut i et eget selskap Kystnett AS.
2020 Gjerelvmo Transformatorstasjon settes i drift og sikrer strømnettet i Nordre Salten med to tilkoblinger til sentralnettet.
2021 Raukforsen kraftverk ble satt i drift med installert ytelse på 6,3 MVA