Selskapets bauta gjennom mange år, Stein Valle, ble tildelt prisen "Årets kraftkar" på Kraftkonferansen 2021. Dette er en velfortjent anerkjennelse av det arbeid som er lagt ned over lang tid.

Stein Valle takker så mye for utmerkelsen, og for at arbeidet til Nord-Salten Kraft er lagt merke til. Han trekker i denne sammenheng frem sitt kjernebudskap om at også små og mellomstore kraftselskap kan spille en sentral rolle i det grønne skiftet, og bidra til lokal verdiskaping.

Her er juryens begrunnelse:

Årets pris fra Kraftkonferansen 2021 går til en person, og tildeles i kategorien «Årets Kraftkar». Denne mannen har i snart to tiår vært sentral i et av Norges mest solide kraftselskap, hvor han fra 2003 var styreleder og fra 2012 har vært administrerende direktør. Han var helt sentral i oppbyggingen av en av landets største oppdrettsselskap med smoltproduksjon på Innhavet for Smolten AS. Årets prisvinner har ledet et selskap som er genuint opptatt av lokalt eierskap og som har bidratt til regional verdiskaping i verdensklasse. De har de siste årene skapt industrimuligheter med tilrettelegging av industriarealer ved Kobbbvatn tett på vannkraftproduksjon med store overskudd. Nå er det i gang med elektrifisering av fergesambandet Bognes-Skarberget. Uten Nord Salten Kraft hadde ikke dette vært mulig. Prisvinneren er en verdiskaper av rang. Vi vet at årets prisvinner gjerne skulle vært her og tatt imot årets hederspris. Dessverre pga sykdom har han ikke anledning til dette. Årets Kraftkar tildeles med stor ære, til Administrerende Direktør i Nord Salten Kraft AS- Stein Valle. Til å ta imot prisen, er nestleder i styret Evy Røymo. Ta henne vel i mot. Gratulerer!

Foto: BRUS /DRONENORD
Karoline O A Pettersen
Stein Valle