Til minne om Stein Valle

Det var med stor sorg vi den 23. september fikk beskjed om at Stein Valle (født 1957) hadde gått bort, etter at han fikk en alvorlig kreftdiagnose i juli. Med det har den norske energibransjen mistet ett av sine fremste arbeidsjern.

Stein har i flere tiår vært sentral i Nord-Salten Kraft AS, som er ett av Norges mest solide kraftselskaper. Han satt i styret fra 1995, og ble valgt til styreleder i 2003. Da hadde han lenge vært i oppdrettsbransjen, hvor han siden midten av 1980-tallet hadde vært sentral i oppbyggingen av Smolten AS på Innhavet, som etter hvert ble blant de verdensledende selskapene innen smoltproduksjon. I 2012 valgte Stein å ta steget over i kraftbransjen ved å bli administrerende direktør i Nord-Salten Kraft AS.

Stein var glødende opptatt av at små og mellomstore kraftselskap kunne spille en sentral rolle i det grønne skiftet, og gjennom sin posisjon som toppleder viste han hvordan slike selskaper kunne gi lokal verdiskaping. Stein var en klar motstander av fordyrende byråkrati, og var ofte i media for å tale de små og mellomstore kraftselskapenes sak. Han hadde sterke meninger om den nye energiloven som ville ramme små og mellomstore selskaper, og gikk ikke av veien for å snakke med utestemme mot Telenor og andre nasjonale aktører som han mente ikke tok et fnugg av samfunnsansvar ute i distriktene.

For selv om Stein Valle kunne delta på nasjonale arrangementer og mene ting på nasjonale arenaer, var han først og fremst distriktets mann som var opptatt av det lokale. Det lokale kraftselskapet skulle ha lokalt eierskap, gi lokal og regional verdiskaping, og alle ressurser skulle brukes til fellesskapets beste. Han hadde et sterkt engasjement rundt bærekraft i det lokale næringslivet, der hver aktør er avhengig av både hverandre og offentlige tjenestetilbud som eksempelvis skole, for å kunne rekruttere og utvikle seg. Hele Nord-Salten har nå mistet en viktig samfunnsbygger.

Vi som jobbet med Stein Valle opplevde ham som en særdeles jordnær, uhøytidelig og uformell leder som var både hyggelig og lett å prate med. Han var meget hardtarbeidende, og hans kompetanse og motivasjon til kontinuerlig læring var intet mindre enn imponerende. Han hadde klare planer for selskapet han ledet, og en spesiell teft for riktige valg i utviklingen av selskapet. Gjennom sin brede erfaring, kunnskapsrikdom og naturlige talenter kunne han år etter år vise til gode resultater og stadig nye prosjekter med lokale ringvirkninger. Stein Valle ledet Nord-Salten Kraft AS som et mønsterbruk helt frem til det siste.

Så sent som i begynnelsen av september ble Stein kåret til «Årets Kraftkar» under Kraftkonferansen 2021 på Rognan. Da var han imidlertid blitt så syk at han ikke kunne delta og selv motta den heder og ære han virkelig fortjente. Og så, bare uker senere, sitter vi og kjenner på en tomhet fordi en av de som virkelig fylte arbeidsplassen med engasjement og pågangsmot, plutselig er borte så altfor tidlig.

Våre tanker går til Steins nærmeste i deres sorg og savn.

Vi lyser fred over Stein Valles minne.