Likningskurs aksjer

Likningskurs for NSK Holding-aksjen er beregnet til kr 133,1053 per 31.12.21. Likningskurs beregnes ut fra formuesverdier fra Skatteetaten for 2020 og er ikke det samme som markedsverdi (hva man kan forvente å kjøpe/selge en aksje for).