Vedrørende strømstøtten

Ingen strømkompensasjon til kunder som bor i Nord-Salten.

På grunn av de høye strømprisene lanserte regjeringen sin kompensasjonsordning for strøm før jul. 

I de to nordligste prisområdene var gjennomsnittsprisen på strøm lavere enn grensen på 70 øre/kWh. Kunder som bor i nord (inkludert Nord-Salten) blir derfor ikke kompensert for strømprisen i desember. 

Det er varslet en økning i støtten, men innslagspunkt for støtten skal fortsatt ligge på 70 øre/kWh. Kraftprisen hittil i januar og prognosene fremover tilsier at gjennomsnittsprisen også i januar vil ligge lavere enn grensen på 70 øre/kWh i vårt område.