Flyktningehjelp

Nord-Salten Kraft AS gir en halv million kroner til hjelp til flyktningene fra Ukraina som følge av invasjonen fra Russland.

Mange så for seg at når koronarestriksjonene var over ville verden bli normal igjen. Det var nok få som så for seg at Europa i 2022 skulle være i en krig. Russlands invasjon av Ukraina har gjort de fleste av oss svært berørt. Nord-Salten Kraft AS har ikke tradisjon for å støtte store internasjonale saker, men en sterk tradisjon med å støtte gode tiltak i vårt nærområde. Denne gangen gjør styret, sammen med ledergruppa og lederne av selskapets fagforeninger, et unntak forteller konsernsjef Klaus Hvassing.

Solidariteten og givergleden i Norge er stor, og det sendes mengder av utstyr til Ukraina og nabolandene for å hjelpe flykningene. Dette er bra, men Hvassing forteller at tilbakemeldingen fra nødhjelpsorganisasjonene er at det de trenger mest av alt er penger til innkjøp av vann, mat og annet nødvendig utstyr lokalt.

Nord-Salten Kraft AS har hatt og forventes fortsatt å oppnå tilfredsstillende økonomiske resultater, og vi har besluttet å ta et ansvar som er håndterbart for et selskap i vår størrelse, sier Hvassing. Med bakgrunn i dette gir Nord-Salten Kraft AS en halv million kroner til hjelp til flyktningene fra Ukraina som følge av den russiske invasjonen av landet.  

Initiativet her i Nord-Norge ble startet av Lofotkraft, og har fått bred støtte i kraftbransjen. En samlet ledelse i Nord-Salten Kraft AS og en rekke andre energiselskap har vært raske til å støtte opp under dette initiativet. I skrivende stund har kraftbransjen i nord besluttet en støtte på totalt 4,6 millioner kroner.