Strømstøtte for desember

Husholdningskunder i vårt område får utbetalt strømstøtte for desember.

I desember var gjennomsnittsprisen for NO4 (Nord-Norge) høyere enn terskelverdien for strømstøtte på 70 øre/kWh. Husholdningskunder i vårt område får dermed utbetalt strømstøtte for første gang.

Gjennomsnittlig spotpris endte i desember på 98,54 øre/kWh og støttesatsen ble dermed 25,68 øre/kWh. Grunnlaget for støttesatsen er at husholdningskunder blir kompensert for 90 % av prisen per kWh over 70 øre. Det er nettselskapene som foretar utbetaling av strømstøtte og støtten vil derfor bli trukket fra nettleien. Det er kun boenheter registrert som husholdning som får strømstøtte.

Lurer du på hvor mye strømstøtte du får for desember? Da kan du enkelt logge inn i vår kundeapp MinKraft eller kundeweb Min Side og finne ditt forbruk i desember. Antall kWh ganges da med 0,2568 og vil gi deg resultater i antall kroner.

Dersom du som kunde har spørsmål eller kommentarer rundt din faktura for desember ber vi om at dette rettes til oss på e-post slik at vi har tid til å undersøke og gi en best mulig tilbakemelding. E-post sendes til kundeservice@nordsaltenkraft.no 

Mer informasjon om støtteordningen finnes på samlesiden til Reguleringsmyndigheten for energi https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/kompensasjonsordning-for-hoeye-stroempriser/