Likningskurs aksjer

Likningskurs for NSK Holding-aksjen er beregnet til kr 165,7185 per 31.12.22. Likningskurs beregnes ut fra formuesverdier fra Skatteetaten for 2021 og er ikke det samme som markedsverdi (hva man kan forvente å kjøpe/selge en aksje for).