Sommerjobb

Nord-Salten Kraft avd kraftproduksjon tilbyr sommerjobb til ungdom i perioden juni til august. Vi er på jakt etter deg som har arbeidslyst og er glad i å være utendørs.

Du må minimum ha fylt 16 år før 1. juni. Oppmøtested vil være Rekvatn kraftstasjon, og arbeidstid er kl 0730-1500.

Søknaden skal minimum inneholde følgende opplysninger (mangelfulle opplysninger kan gjøre at søknaden forkastes):
Navn
Adresse
Fødselsdato
Telefonnummer
E-post
Hvilke sertifikat har du?
Gjennomført skole/studier
Tidligere arbeidserfaring
Hvilke uker i perioden juni til og med august kan du jobbe?


Søknad sendes til odderling.grimstad@nordsaltenkraft.no og merkes med "Søknad sommerjobb" i emnefeltet. Søknad må være mottatt senest 5. mai.

Et tidligere kull med sommervikarer