w

Fare for usikker is

For egen sikkerhet, vis ekstra varsomhet ved ferdsel på Rotvatn, Strindvatn, Sandnesvatn, Fjerdevatn, Rekvatn, Slunkajavrre, Goigijavrre og Forsanvatn. 

23.03.201808:21 Tone Jespersen

Usikker is og åpne råker må påregnes. Orienter deg på www.iskart.no og legg spesielt merke til følgende fareområder: kraftverksinntak, -utløp og elveoser.

Enkelte spesielle fareområder er markert med kjegler og tausperringer. Vi ber publikum om å respektere disse.

Stedvis store snømengder i fjellet kan føre til at høyspentlinjer har redusert avstand til bakken. Folk som ferdes i fjellet bes være oppmerksom på denne faren. 

Vi ønsker alle en god påske med flotte naturopplevelser!