Våre kraftverk

Vi er stolte av å produsere fornybar energi, og å spille en viktig samfunnsrolle i regionen. Kraftverkene til Nord-Salten Kraft var viktige installasjoner for elektrifiseringen av Nord-Salten området.

Aggregat 1 i Rekvatnet kraftverket, som ble satt i drift i 1953, startet elektrisitetsforsyninga i regionen. Tidligere hadde enkelte plasser små kraftverk eller aggregater. Utvidelsene av Rekvatn og senere byggingen av Sagfossen og Slunkajavrre kraftverk kom i takt med økt forbruk i regionen. Nord-Salten Kraft ble tilkoblet samkjøringsnettet i 1980, som det siste elverket i Norge. Frem til da var kraftverkene ansvarlig for å forsyne Nord-Salten området med strøm.

Våre kraftverk:

Slunkajavrre kraftverk

Ligger i Hamarøy kommune. Anlegget ble satt i drift i 1983. Utnytter fallet mellom Slunkajavrre og Rekvatn. Installert ytelse på 26 MVA. Francis turbin. 15 m regulering av Slunkajavvre, i tillegg er Goigijavrre regulert med 3,5 m. Midlere årsproduksjon 82 GWh.      

Rekvatn kraftverk

Ligger i Hamarøy kommune. Anlegget ble satt i drift i 1953 (aggregat 1). Anlegget består av 3 aggregater. Alle aggregater ble skiftet ut i tidsrommet 2011 - 2015. Utnytter fallet mellom Rekvatnet og Fjerdvatnet og har en samlet installert ytelse på 27,1 MVA. Francis turbiner. 12 m regulering av Rekvatnet. Midlere årsproduksjon 91 GWh.     

Sagfossen kraftverk

Ligger i Hamarøy kommune. Anlegget ble satt i drift i 1979 og utnytter fallet mellom Rotvatnet og havet. Installert ytelse på 14 MVA. Francis turbin. 1 m regulering av Rotvatnet. Midlere årsproduksjon 46 GWh.     

Forsanvatn kraftverk

Ligger i Steigen kommune. Anlegget ble satt i drift i 2013 og utnytter fallet mellom Forsanvatnet og havet. Anlegget består av 2 aggregater, samlet installert ytelse på 10,7 MVA. Francis turbiner. 5 m regulering av Forsanvatnet. Midlere årsproduksjon 34 GWh.     

Forsanvatn minikraftverk

Ligger i Steigen kommune. Anlegget ble satt i drift i 2013 og utnytter fallet mellom Forsanvatnet og Heielva. Anlegget består av 1 aggregater, installert ytelse på 1,2 MVA. Pelton turbin. 5 m regulering av Forsanvatnet. Midlere årsproduksjon 4 GWh. Kraftverket sikrer minstevannføring til anadrom del av Forsanelva.

Raukforsen kraftverk

Ligger i Sørfold kommune. Anlegget ble satt i drift i 2021. Kraftverket utnytter fallet i Raukforsen i Gjerdalen. Anlegget består av tre like aggregater, hvert på 2,1 MVA. Aggregatene har Francis turbiner. Kraftverket skal til enhver tid kjøres etter tilsiget til elva. Det er krav om å slippe vann forbi inntaket hele året. I perioden 1.mai til 30.september skal det slippes 1500 l/s og resten av året skal det slippes 350 l/s. Når tilsiget er mindre enn pålagt minstevannsføring skal hele tilsiget slippes forbi. Forventet årlig middelproduksjon er 13,4 GWh.

Slunkajavrre kraftverk
Rekvatn kraftverk
Sagfossen kraftverk
Forsanvatn kraftverk
Forsanvatn minikraftverk
Raukforsen kraftverk