Strømprodukter

Vi tilbyr strøm til månedspris (med/uten vintergaranti), spotpris og fastpris.

Månedspris
Kraftprisen settes for én måned av gangen og publiseres på vår hjemmeside. Produktet har ingen binding. 

Passer for deg som ønsker:

  • Forutsigbarhet, men samtidig følge markedet
  • Fast pris hver måned
  • Pris settes på forhånd, så du vet hva neste månedspris blir før måneden starter

Månedspris med vintergaranti
Sikrer deg at kraftprisen ikke overskrider en garantert makspris i vinterhalvåret.

Passer for deg som ønsker:

  • Forutsigbarhet, men samtidig følge markedet
  • Fast pris hver måned
  • Lav risiko, men ikke ønsker å inngå en lengre fastprisavtale
  • Pris settes på forhånd, så du vet hva neste månedspris blir før måneden starter

Spotpris
Spotprisen tar utgangspunkt i den gjeldende strømprisen på den nordiske kraftbørsen. 

Passer for deg som ønsker den til enhver tid markedsriktige strømprisen.

Fastpris
Med fastpris er du garantert den samme prisen per kWh i den avtalte periode. 

Passer for deg som ønsker lav risiko og som vil vite hva du skal betale per kWh på forhånd.