Vilkår

Her finner du informasjon om avtalevikårene, leveringsbetingelser og angrefrist.

Kontraktsvilkår

Generelt gjelder betingelsene gitt i Energibedriftenes landsforenings "standard avtale for levering av elektrisk kraft" som er utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet. 

I tillegg gjelder særvilkår for avtalen. Særvilkårene vil komme foran vilkårene i "Standard avtale for levering av elektrisk kraft".

Nord-Salten Kraft AS er kommisjonær for SKS Kraftsalg AS. Vi selger kun kraft til kunder innenfor konsesjonsområdet vårt, det vil si målepunkt som ligger i Hamarøy, Steigen, deler av Tysfjord og deler av Sørfold.

Angrefrist

Ved elektronisk bestilling av kraftkontrakt har privatkunder 14 dagers angrerett etter bestilling. Dersom du ønsker å benytte deg av angrefristen kan du skrive ut angreskjemaet her.

Dersom du benyttet deg av angrefristen har du 2 muligheter:

1. Angre på valg av kraftleverandør:
Kunder som angrer kan ikke forlange å få tilbake gammel leverandør. De kan kun angre på sitt valg av ny leverandør. Dette vil si at de vil havne på ventetariff hos sin lokale netteier inntil de har skaffet seg ny leverandør.

2. Angre på valg av fastprisavtale:
Kunder som angrer på at de valgte fastpris vil få en kontrakt med Månedspris. For perioden fastavtalen evt. har løpt og inntil ny kontrakt er tegnet vil de derfor måtte betale den til en hver tid gjeldende pris på dette produktet hos Nord-Salten Kraft AS.

Trenger du veiledning eller ytterligere informasjon kan du ta kontakt med Nord-Salten Kraft AS på epost (kundeservice$nordsaltenkraft.no) eller telefon 75 77 10 30, eller benytte skjemaet nedenfor.