Spotpris

Spot er avtalen for deg som ønsker å følge strømprisen i kraftmarkedet. Velger du Spot har du alltid en markedsriktig pris.

2018-06-0610:40 Thor Erik Knutsen

Kraftprisen du betaler består av kraftbørsen Nordpools spotpris time for time gjennom måneden, pluss et påslag som blant annet dekker kostnaden for lovpålagte elsertifikater. 

Nordpools spotpris per time finner du her, prisområde Tromsø omfatter Nordland, og du kan endre valuta fra EUR til NOK for tabellen. På disse sidene kan du også finne gjennomsnittspriser per dag og måned bakover i tid.

Avtalen har ingen bindingstid og faktureres etterskuddsvis månedlig etter faktisk forbruk. 

Vi praktiserer elektronisk fakturering gjennom eFaktura. Ønsker du papirfaktura tilkommer et miljøgebyr på kr 39.  

Med Spot fra NSK får du:
→ Markedsriktig pris til enhver tid.
→ Ingen binding. 
→ Ingen månedsgebyr.
→ Ingen forskuddsbetaling.
→ Nettleie og strøm på samme regning.

Oppgitte priser er ekskl mva. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for merverdiavgift på strøm.

Pris

(pris ekskl mva)

Spotpris Nordpool  +3,99 øre/kWh


Avtalevilkår

Angreskjema