Fastpris

Med fastpris er du garantert den samme prisen per kWh i den avtalte perioden. Vi tilbyr fastprisavtaler for 1 år og 3 år. Uansett markedsutvikling, vil du med en fastprisavtale alltid vite hvilken kraftpris du betaler.

Fastprisavtale på strøm passer best for deg som:

  • Ønsker å vite hva du skal betale per kWh på forhånd. 
  • Ikke ønsker svingninger i strømprisen i en avtalt periode.

Vi tilbyr 1 og 3 års avtaleperiode. Når avtalen utløper kan du gjøre nye vurderinger, eller fornye avtalen om du ønsker.

Prisen inkluderer lovpålagte elsertifikater og faktureres etterskuddsvis etter faktisk forbruk pr. måned. Vi tar forbehold om at offentlige avgifter kan bli endret i løpet av avtaleperioden.

Standardtilbudet gjelder anlegg med forventet årsforbruk opp til 100.000 kWh/år. Kunder med forventet årsforbruk over 100.000 kWh bes ta kontakt med oss for tilbud, på telefon 75 77 10 30 eller kundeservice@nordsaltenkraft.no.

Med Fastpris fra NSK får du:
→ Lik strømpris året rundt. 
→ Ingen månedsgebyr.
→ Ingen forskuddsbetaling.
→ Nettleie og strøm på samme regning.

Fastprisavtale selges kun til strømkunder i Kystnett sitt nettområde, dvs Hamarøy, Steigen, Kjøpsvik og nordre Sørfold.

Vi praktiserer elektronisk fakturering gjennom eFaktura. Ønsker du papirfaktura tilkommer et miljøgebyr på kr 39. Ved å ha eFaktura slipper du miljøgebyret.

Fastprisavtaler kan ikke sies opp eller endres i avtaleperioden uten at det vil påløpe et bruddgebyr.

Avtalen kan sammenlignes med andre avtaler på Forbrukerrådets strømprisportal, strømpris.no.

Pris 

(ekskl. mva)

1 år

54,90 øre/kWh

3 år 53,90 øre/kWh

 

Avtalevilkår

Angreskjema

Nærmere om angreretten