Fastpris

Direktelink til produkt

Med fastpris er du garantert den samme prisen per kWh i den avtalte periode. Vi tilbyr fastprisavtaler for 1 år og 3 år. Uansett markedsutvikling, vil du med en fastprisavtale alltid vite hvilken kraftpris du betaler. 

6/6/1810:41 AM Thor Erik Knutsen

Fastprisavtale på strøm passer best for deg som:

  • Ønsker å vite hva du skal betale per kWh på forhånd. 
  • Ikke ønsker svingninger i strømprisen i en avtalt periode.

Fastprisavtaler kan ikke sies opp eller endres i avtaleperioden. Vi tilbyr 1 og 3 års avtaleperiode.

Prisen inkluderer lovpålagte elsertifikater og faktureres etterskuddsvis etter faktisk forbruk pr. måned. Vi tar forbehold om at offentlige avgifter kan bli endret i løpet av avtaleperioden.

Standardtilbudet gjelder anlegg med forventet årsforbruk opp til 100.000 kWh/år. Kunder med forventet årsforbruk over 100.000 kWh bes ta kontakt med oss for tilbud, på telefon 75 77 10 30 eller kundeservice@nordsaltenkraft.no.

Med Fastpris fra NSK får du:
→ Lik strømpris året rundt. 
→ Ingen månedsgebyr.
→ Ingen forskuddsbetaling.
→ Nettleie og strøm på samme regning.

Vi praktiserer elektronisk fakturering gjennom eFaktura. Ønsker du papirfaktura tilkommer et miljøgebyr på kr 39. Ved å ha eFaktura slipper du miljøgebyret.

Pris 

(ekskl. mva)

1 år

33,90 øre/kWh

3 år 36,90 øre/kWh

Avtalevilkår

Angreskjema